Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van chống chân không 5621

Thông số kỹ thuật
  • SERIES 5622
  • VAN CHỐNG CHÂN KHÔNG
  • (Anti-vacuum cap)
  • Lắp đặt cùng các van xả khí tự động
  • 5020, 5021 and 5022 series.

Sản phẩm tương tự