Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Video minh họa Van cân bằng tự động 126

Van cân bằng tự động 126

Thông số kỹ thuật
 • SERIES 126
 • VAN CÂN BẰNG TỰ ĐỘNG
 • AUTOFLOW® cartridge:
 • 1/2”–11/4” in high resistance polymer,
 • 1 1/2” - 2” in high resistance polymer and stainless steel.
 • Áp lực làm việc max: 25 bar.
 • Nhiệt độ là việc: -20–100°C.
 • Dải chênh áp: 15–200 kPa.
 • Lưu lượng chảy: 0,12–11,0 m3/h.
 • Độ chính xác: ±10%.
 • Size: 1/2 -2 inch

Sản phẩm tương tự