Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van bi ba ngả

Thông số kỹ thuật
  • 690
  • Three way tap for INAIL
  • master pressure gauge.
  • Max. working pressure: 15 bar
  • Temperature range: 5–90°C.
  • 1/4-1/2 inch

Sản phẩm tương tự