Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Pocket đầu đo

Thông số kỹ thuật
  • 57
  • Pocket for probe
  • DESCRIPTION:
  • Pocket for Pt1000 probe.
  • In steel.
  • Lenght: 100 mm.

Sản phẩm tương tự