Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Áp nhiệt kế

Thông số kỹ thuật
  • Temperature/pressure gauge
  • 1/2” bottom connection.
  • With shut-off pocket.
  • Ø 80 mm.
  • Accuracy class:
  • - temperature gauge UNI 2;
  • - pressure gauge UNI 2,5.
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự