Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van bi kèm áp - nhiệt kế

Thông số kỹ thuật
  • Pair of ball valves.
  • Female - male connections with union.
  • With temperature gauge, scale: 0–80°C, Ø 40 mm.
  • Max. working pressure: 10 bar.
  • Max. working temperature: 100°C.
  • Size: 1 - 1 1/4 inch

Sản phẩm tương tự