Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Thermostart kép

Thông số kỹ thuật
  • 623
  • Double immersion thermostat:
  • - safety thermostat with manual reset,
  • - setting 100°C (+0°C -6°C),
  • setting 110°C (+0°C -6°C)
  • - adjustment thermostat,
  • temperature range: 0–90°C,
  • temperature range: 0–100°C.
  • With 1/2” connection pocket.
  • Protection class: IP 40.
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự