Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Nhiệt kế

Thông số kỹ thuật
  • 688Temperature gauge.
  • 1/2” bottom connection.
  • With pocket.
  • Ø 80 mm.
  • Accuracy class: UNI 2.

Sản phẩm tương tự