Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Lưu lượng kế

Thông số kỹ thuật
  • Flow gauge.
  • 3/8” bottom connection.
  • Ø 80 mm.
  • Accuracy class: UNI 1,6.
  • Temperature range: -20–90°C.
  • For higher pressures see pressure gauges 557 series.

Sản phẩm tương tự