Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Ống giảm chấn

Thông số kỹ thuật
  • 691
  • Water hammer reducing loop.
  • In chrome plated copper.
  • 1/4-1/2 inch

Sản phẩm tương tự