Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Áp kế

Thông số kỹ thuật
  • SERIES 557
  • ÁP KẾ
  • Pressure gauge.
  • Accuracy class: UNI 2,5.
  • Temperature range: -20–90°C.

Sản phẩm tương tự