Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Thermostart đơn

Thông số kỹ thuật
  • 624
  • Immersion safety thermostat,
  • with manual reset,
  • - setting 100°C (+0°C -6°C),
  • - setting 110°C (+0°C -6°C).
  • With 1/2” connection pocket.
  • Protection class: IP 40.

Sản phẩm tương tự