Địa chỉ: Số 1A, Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

 

SẢN PHẨM CUNG CẤP

- Máy tách mỡ công suất cho 500 suất ăn/ ngày - Magus Đức

- Trạm bơm nước thải đồng bộ - Magus - Đức

 

CHỦ ĐẦU TƯ: Bộ xây dựng

Thời gian lắp đặt: 12/2017