Địa chỉ: Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

SẢN PHẨM CUNG CẤP:

Các loại van cân bằng Chiller

- Van cân bằng - Caleffi Ý

- Van cân bằng chênh áp - Caleffi Ý

- Van cân bằng điều khiển điện - Caleffi Ý

- Van cân bằng tự động - Caleffi Ý

- Van điều khiển điện - Caleffi Ý

- Van giảm áp

 

NHÀ THẦU: CÔNG TY 36 BQP

CHỦ ĐẦU TƯ: BỘ XÂY DỰNG

Thời gian lắp đặt: 2016