Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An - Hải Dương

 

SẢN PHẨM CUNG CẤP:

Hệ thống tách mỡ - thoát nước thải

+ Công suất: 15l/s

Đông bộ với:

- Thiết bị tách tinh bột

- Thiết bị tách bùn sơ bộ

- Hệ thống thu lại mỡ thải

- Thiết bị tái chế mỡ thải làm thức ăn gia súc

- Trạm bơm nước thải

 

Thời gian lắp đặt: 5/2014