Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Nhiệt kế ống

Thông số kỹ thuật
  • 692
  • Thermometer in sleeve.
  • 1/2” pocket connection.
  • 692000 1–
  • 692Thermometer in sleeve.
  • 1/2” pocket connection.
  • 45 mm

Sản phẩm tương tự