Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Công tắc dòng chảy

Thông số kỹ thuật
  • Flow switch.
  • Suitable for 1” to 8” pipes.
  • 250 V (ac) - 15 (5) A.
  • Max. working pressure: 10 bar.
  • Temperature range: -30–120°C.
  • Protection class: IP 54.
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự