SẢN PHẨM CUNG CẤP:

- Van trộn nhiệt độ điều khiển điện: Caleffi - Ý

- Van cân bằng tự động: Caleffi - Ý

 

NHÀ THẦU: Công ty cổ phần Vân Khánh.

CHỦ ĐẦU TƯ: SunGroup

Thời gian lắp đặt: 03/2017