Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 

SẢN PHẨM CUNG CẤP

- Van nước nóng - Kemper Đức

- Van cân bằng nhiệt áp - Kemper Đức

- Van tuần hoàn nước nóng tự động

 

NHÀ THẦU: REE

CHỦ ĐẦU TƯ: Tiến Phước Land

Thời gian lắp đặt: 2017