Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van chống chảy ngược BA nối bích

Thông số kỹ thuật
  • DVGW approval
  • KIWA approval
  • BELGAQUA approval
  • plastic parts with KTW- and W270 approval
  • according to DVGW W 408
  • soundproofing certification according to DIN EN ISO 3822 Class

Sản phẩm tương tự