KINGSPAN

KINGSPAN

  • Webpage: https://www.kingspan.com/group/
  • Xuất xứ: Cộng hòa Ireland
  • Doanh nghiệp: Cung cấp sản phẩm, hệ thống năng lượng mặt trời

Website: https://www.kingspan.com/group/
Xuất xứ: Cộng hòa Ireland
Doanh nghiệp: Cung cấp sản phẩm, hệ thống năng lượng mặt trời
Thành lập: năm 1965

Kingspan đang thực hiện sứ mệnh biến đổi môi trường được xây dựng thông qua nguồn cảm hứng, sự đổi mới và cái nhìn sâu sắc. Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp trọn gói cho tòa nhà và cách nhiệt hiệu suất cao cho thị trường xây dựng, mục tiêu cuối cùng của Kingspan là cải thiện hiệu suất của công trình và đóng góp vào một tương lai bền vững hơn, tiết kiệm năng lượng hơn cho khách hàng và môi trường.

Đối tác của chúng tôi