Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van xả khí dùng cho solar

Thông số kỹ thuật
 • SERIES 250
 • VAN XẢ KHÍ DÙNG CHO SOLAR
 • Automatic air vent for solar thermal systems.
 • Brass body. Chrome plated.
 • Max. working pressure: 10 bar.
 • Max. discharge pressure: 5 bar.
 • Temperature range: -30–180°C.
 • Max. percentage of glycol: 50%.
 • Shut-off cock complete with seal.
 • Brass body. Chrome plated.
 • Max. working pressure: 10 bar.
 • Temperature range: -30–200°C.
 • Max. percentage of glycol: 50%
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự