Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Video minh họa Van cân bằng tự động đ/c cartridge

Van cân bằng tự động đ/c cartridge

Thông số kỹ thuật
 • SERIES 118
 • VAN ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG TỰ LÀM SẠCH
 • Đề xuất lắp đặt để điều chỉnh lưu lượng giữa các nhánh FCU, các nhánh trong sơ đồ cấp nước cho nhà cao tầng, hiệu chỉnh lưu lượng bơm, bơm nhiệt, các bơm trong vòng tuần hoàn .....
 • Vật liệu: Gang, nối bích
 • AUTOFLOW® cartridge: Polymer
 • Áp lực làm việc: 25 bar.
 • Nhiệt độ làm việc: -20–110°C.
 • Khoảng chênh áp 17 –210 kPa; 17–400 kPa; 30–400 kPa; 35–400 kPa.
 • Lưu lượng chảy: 0,10–5,80 m3/h.
 • Độ chính xác: ±5%.
 • Suitable for connection of pressure ports.
 • Size: 1/2-1.1/4 inch
 • TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự