Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2019

MÔ TẢ CÔNG VIỆC vị trí CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Làm việc tại Hà Nội: 2 vị trí

Làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh: 3 vị trí

Số lượng tuyển: 5 vị trí

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

THÔNG TIN LIÊN HỆ