Kinh Doanh: 0943.666.997 - Kỹ Thuật: 0964.409.229

Van một chiều EA

Thông số kỹ thuật
  • Check valve. EA type. Controllable.
  • Brass body.
  • Female connections.
  • Max. working pressure: 10 bar.
  • Max. working temperature: 90°C.
  • To standard EN 13959.
  • Size: 1/2 - 2 inch
Download tài liệu kỹ thuật

Sản phẩm tương tự