Phao mức

Thông số kỹ thuật
  • 613Float switch,
  • 250 V - 10 A.
  • Heavy duty approved.
  • Cable length 5m

Sản phẩm tương tự